ไปที่แหล่งต้นฉบับ (คลิกที่นี่)

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ทั่วโลก ไต้หวันซึ่งสามารถรับมือกับโรคระบาดได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นอันดับต้น ๆ ของโลกนั้น ปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศผสานกับบริการทางการแพทย์มาจัดการกับโรคระบาดได้อย่างไร? รัฐบาลไต้หวัน โรงพยาบาลอัจฉริยะ และผู้ประกอบการด้านสมาร์ท เฮลท์แคร์ร่วมมือกันต่อสู้กับโควิด-19ได้อย่างไร? และโรคระบาดนี้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกมากน้อยเพียงใด?

โรงพยาบาลจางฮั่วคริสเตียน ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโลหะ (MIRDC) สถาบันวิจัยเศรษฐกิจจงหัว (CIER) สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวัน (TAITRA) สมาคมคอมพิวเตอร์ไทเป (TCA) และสถาบันเพื่ออุตสาหกรรมสารสนเทศแห่งไต้หวัน (III) ภายใต้คำแนะนำของกรมอนามัยและสวัสดิการ (MOHW) และกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) (MOFA) จัดกิจกรรมสัมมนารูปแบบออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ “การป้องกันโรคระบาดด้วยระบบอัจฉริยะตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่-ไต้หวัน สมาร์ท เฮลท์แคร์ และกลยุทธ์ป้องกันโรคโควิด-19” ในระหว่างวันที่ 24 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้ความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนทางการแพทย์อัจฉริยะระหว่างไต้หวันและไทย รวมถึงประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ขาดช่วงลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีสื่อภาษาจีนเกี่ยวกับประเทศไทย VISION THAI เป็นผู้จัดสัมมนาในครั้งนี้

นอกจากประเทศไทยแล้ว ยังมีสถาบันทางการแพทย์และบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคระบาดจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าร่วมด้วย อาทิ พม่า เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เป็นต้น โดยโรงพยาบาลจางฮั่วได้เชิญเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากหน่วยงานสาธารณสุขท้องถิ่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอัจฉริยะ ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจจงหัว และนักวิชาการจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์จริงเกี่ยวกับการป้องกันโรคระบาดของหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน และสถาบันทางการแพทย์ พร้อมแบ่งปันวิธีการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ในการติดตามควบคุม และคำนวนทิศทางการแพร่ระบาดของโรค รวมถึงผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันโรงพยาบาลจางฮั่วยังได้เชิญผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์อัจฉริยะ มาร่วมแบ่งปันถึงศักยภาพของผลิตภัณฑ์การแพทย์อัจฉริยะของไต้หวัน ในการป้องกันโรคในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้ โดยกิจกรรมบรรยายในครั้งนี้ ไม่เพียงแบ่งปันประสบการณ์ของไต้หวันเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมเทคโนโลยีทางการแพทย์ของไต้หวันให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ผ่านการแบ่งปันประสบการณ์การใช้งานจริง เพื่อขยายตลาดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่

ในวันที่ 24 เมษายน 2563 นี้ ขอเชิญชวนบุคคลทั่วไปเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์หัวข้อ“การรับมือโควิด-19 ในโรงพยาบาลจางฮั่วคริสเตียน” โดยมีนายแพทย์หลิวจุนหรง จากแผนกระบาดวิทยา โรงพยาบาลจางฮั่วคริสเตียน เป็นผู้บรรยายพร้อมเล่าถึงมาตรการการป้องกันโรคระบาดโควิด-19 ที่โรงพยาบาลจางฮั่วคริสเตียนใช้อยู่ในปัจจุบัน และการปฏิบัติจริง รวมถึงความร่วมมือกับกรมอนามัยท้องถิ่นและศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคระบาด โดยกิจกรรมในครั้งนี้จะมีการวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ผ่านซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน Cisco Webex ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์กิจกรรม https://c19webinars.visionthai.net/

K H

Published by
K H

Recent Posts

CCH with DTAM of Thailand Co-hosted Webinar on TCM Intervention on COVID Prevention

On August 19, Changhua Christian Hospital, Department of Chinese Medicine and Pharmacy in Ministry of…

2 years ago

Krungthep News | Webinars on The Response to COVID-19 in Taiwan and Smart Healthcare Technology

Go to the original source (Click here) As a role model for the COVID-19 pandemic…

3 years ago

Thai PR: สัมมนาแบ่งปันประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีในการควบคุมโรคของโรงพยาบาลอัจฉริยะ โดยโรงพยาบาลหยวนหลินคริสเตียนในงานสัมมนาออนไลน์ครั้งที่ 3

ไปที่แหล่งต้นฉบับ (คลิกที่นี่) โรงพยาบาลหยวนหลินคริสเตียน จัดสัมมนาแบ่งปันประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีในการควบคุมโรคของโรงพยาบาลอัจฉริยะ กับระบบการดูแลสุขภาพอัจฉริยะซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในงานสัมมนาออนไลน์ครั้งที่ 3 พร้อมเชิญชวนเข้าร่วมงานสัมมนาหัวข้อถัดไป ในวันที่ 29 พฤษภาคม 63 นี้ โรงพยาบาลจางฮั่วคริสเตียนนำทัพบุคลากรสาธารณสุขมุ่งสู่ประเทศไทย…

3 years ago

RYT9: สัมมนาแบ่งปันประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีในการควบคุมโรคของโรงพยาบาลอัจฉริยะ โดยโรงพยาบาลหยวนหลินคริสเตียนในงานสัมมนาออนไลน์ครั้งที่ 3

ไปที่แหล่งต้นฉบับ (คลิกที่นี่) โรงพยาบาลหยวนหลินคริสเตียน จัดสัมมนาแบ่งปันประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีในการควบคุมโรคของโรงพยาบาลอัจฉริยะ กับระบบการดูแลสุขภาพอัจฉริยะซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในงานสัมมนาออนไลน์ครั้งที่ 3 พร้อมเชิญชวนเข้าร่วมงานสัมมนาหัวข้อถัดไป ในวันที่ 29 พฤษภาคม 63 นี้ โรงพยาบาลจางฮั่วคริสเตียนนำทัพบุคลากรสาธารณสุขมุ่งสู่ประเทศไทย…

3 years ago

Matichon: สัมมนาออนไลน์แบ่งปันประสบการณ์ใช้เทคโนโลยีในการควบคุมโรคของโรงพยาบาลหยวนหลินคริสเตียน

ไปที่แหล่งต้นฉบับ (คลิกที่นี่) ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นี้ บรรยายโดยนายเย่เยี่ยนป๋อ หัวหน้ากรมอนามัยเขตจางฮั่วโรงพยาบาลหยวนหลินคริสเตียน ในงานสัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 3 โรงพยาบาลหยวนหลินคริสเตียน จัดสัมมนาแบ่งปันประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีในการควบคุมโรคของโรงพยาบาลอัจฉริยะ กับระบบการดูแลสุขภาพอัจฉริยะซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายไทยแลนด์…

3 years ago

Bangkok Biz News: สัมมนาการป้องกันโรคระบาดด้วยระบบอัจฉริยะตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่

ไปที่แหล่งต้นฉบับ (คลิกที่นี่) ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นี้ บรรยายโดยนายเย่เยี่ยนป๋อ หัวหน้ากรมอนามัยเขตจางฮั่วโรงพยาบาลหยวนหลินคริสเตียน ในงานสัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 3 โรงพยาบาลหยวนหลินคริสเตียน จัดสัมมนาแบ่งปันประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีในการควบคุมโรคของโรงพยาบาลอัจฉริยะ กับระบบการดูแลสุขภาพอัจฉริยะซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายไทยแลนด์…

3 years ago