การตอบสนองต่อ COVID-19 ในโรงพยาบาลโรงพยาบาลจางฮั่วคริสเตียน

MiXMAYA: ป้องกันโรคระบาดด้วยระบบอัจฉริยะตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่

ไปที่แหล่งต้นฉบับ (คลิกที่นี่) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ทั่วโลก ไต้หวันซึ่งสามารถรับมือกับโรคระบาดได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นอันดับต้น ๆ ของโลกนั้น ปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศผสานกับบริการทางการแพทย์มาจัดการกับโรคระบาดได้อย่างไร? รัฐบาลไต้หวัน โรงพยาบาลอัจฉริยะ และผู้ประกอบการด้านสมาร์ท เฮลท์แคร์ร่วมมือกันต่อสู้กับโควิด-19ได้อย่างไร? และโรคระบาดนี้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกมากน้อยเพียงใด? โรงพยาบาลจางฮั่วคริสเตียน ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโลหะ (MIRDC) สถาบันวิจัยเศรษฐกิจจงหัว (CIER) สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวัน (TAITRA)…

2 years ago

Plew See Ngern: ป้องกันโรคระบาดด้วยระบบอัจฉริยะตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่

ไปที่แหล่งต้นฉบับ (คลิกที่นี่) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ทั่วโลก ไต้หวันซึ่งสามารถรับมือกับโรคระบาดได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นอันดับต้นๆ ของโลกนั้น ปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศผสานกับบริการทางการแพทย์มาจัดการกับโรคระบาดได้อย่างไร?รัฐบาลไต้หวัน โรงพยาบาลอัจฉริยะ และผู้ประกอบการด้านสมาร์ท เฮลท์แคร์ ร่วมมือกันต่อสู้กับโควิด-19ได้อย่างไร? และโรคระบาดนี้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกมากน้อยเพียงใด? โรงพยาบาลจางฮั่วคริสเตียน ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโลหะ (MIRDC) สถาบันวิจัยเศรษฐกิจจงหัว (CIER) สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวัน (TAITRA) สมาคมคอมพิวเตอร์ไทเป (TCA) และสถาบันเพื่ออุตสาหกรรมสารสนเทศแห่งไต้หวัน (III) ภายใต้คำแนะนำของกรมอนามัยและสวัสดิการ (MOHW) และกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) (MOFA) จัดกิจกรรมสัมมนารูปแบบออนไลน์…

2 years ago

Prachachat: ป้องกันโรคระบาดด้วยระบบอัจฉริยะตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่

ไปที่แหล่งต้นฉบับ (คลิกที่นี่) ป้องกันโรคระบาดด้วยระบบอัจฉริยะตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ พร้อมแบ่งปันประสบการณ์ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ กับไต้หวัน สมาร์ท เฮลท์แคร์ และกลยุทธ์ป้องกันโรคโควิด-19 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ทั่วโลก ไต้หวันซึ่งสามารถรับมือกับโรคระบาดได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นอันดับต้น ๆ ของโลกนั้น ปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศผสานกับบริการทางการแพทย์มาจัดการกับโรคระบาดได้อย่างไร? รัฐบาลไต้หวัน โรงพยาบาลอัจฉริยะ และผู้ประกอบการด้านสมาร์ท เฮลท์แคร์ ร่วมมือกันต่อสู้กับโควิด-19ได้อย่างไร? และโรคระบาดนี้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกมากน้อยเพียงใด?…

2 years ago

Khaosod Online: ป้องกันโรคระบาดด้วยระบบอัจฉริยะตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่

ไปที่แหล่งต้นฉบับ (คลิกที่นี่) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ทั่วโลก ไต้หวันซึ่งสามารถรับมือกับโรคระบาดได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นอันดับต้น ๆ ของโลกนั้น ปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศผสานกับบริการทางการแพทย์มาจัดการกับโรคระบาดได้อย่างไร? รัฐบาลไต้หวัน โรงพยาบาลอัจฉริยะ และผู้ประกอบการด้านสมาร์ท เฮลท์แคร์ ร่วมมือกันต่อสู้กับโควิด-19ได้อย่างไร? และโรคระบาดนี้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกมากน้อยเพียงใด? โรงพยาบาลจางฮั่วคริสเตียน ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโลหะ (MIRDC) สถาบันวิจัยเศรษฐกิจจงหัว (CIER) สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวัน (TAITRA) สมาคมคอมพิวเตอร์ไทเป (TCA) และสถาบันเพื่ออุตสาหกรรมสารสนเทศแห่งไต้หวัน (III) ภายใต้คำแนะนำของกรมอนามัยและสวัสดิการ (MOHW) และกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)…

2 years ago