สัมนาออนไลน์การรับมือ COVID-19

บริษัท วิชั่น กรุ๊ป ประเทศไทย จำกัด (VISION THAI Co., Ltd.) ซึ่งเป็นผู้ผลิตสื่อดิจิทัลภาษาจีนในประเทศไทย ได้รับมอบหมายจากโรงพยาบาลจางฮั่วคริสเตียน ในการจัดงานสัมนาออนไลน์โดยมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ตระหนักถึงความร้ายแรงของโรค COVID-19  ที่ถือเป็นสถานการณ์ระดับโลกในปัจจุบัน และเห็นถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ หรือ เทคโนโลยี Smart Healthcare ที่เป็นประโยชน์ต่อการรับมือโรค COVID-19 นี้ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมหรือธุรกิจต่างๆ เราจึงได้ร่วมมือกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโลหะ (MIRDC) และทำการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้อำนวยการจากสาธารณสุขของรัฐบาล, โรงพยาบาล Smart Hospital, สถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ITRI), และ วิทยาลัยการสาธารณสุขมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน (NTUCPH) เพื่อมาแบ่งปันความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับโรค COVID-19 ในงานสัมมนารูปแบบออนไลน์เพื่อป้องกันการรวมกลุ่มในสถานที่ปิดในหัวข้อ “การรับมือ COVID-19 ของไต้หวัน และเทคโนโลยี Smart Healthcare” เป็นเวลาทุกๆ 2 สัปดาห์ ในระหว่างวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 โดยจัดขึ้นในเว็ปไซต์สำหรับการสัมนาออนไลน์ “Cisco Webex Meeting” หากท่านใดสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานโปรดศึกษาจากคู่มือการใช้งานในไฟล์แนบ นอกจากนี้เรายังเชิญ บริษัท Smart Healthcare ต่างๆมาเพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์ของพวกเขามีบทบาทสำคัญอย่างไรในการตอบสนองต่อ COVID-19

ในการนี้ บริษัท วีที โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนในการจัดงานสัมนาออนไลน์ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์มา ณ ที่ นี้