S01 การสัมมนาออนไลน์วันที่ 24 เม.ย. : การตอบสนองต่อ COVID-19 ในโรงพยาบาลฉางหัวคริสเตียน

ข้อมูลการสัมมนาผ่านเว็บ:

  • วันที่: เมษายน 24, 2020 (ศุกร์)
  • เวลา: 15:00-16:00 (GMT+7)
  • แอป: Cisco Webex Meeting
  • เข้าร่วมสัมมนา : https://vtgo.in/R5JN6
  • เข้าผ่านเว็บสัมมนา : https://reurl.cc/z8Nl7e     (รหัสการประชุม : 579 361 813 รหัสผ่าน : 1234 )
  • สื่อประกอบการสัมมนา : https://vtgo.in/C19slides
  • ชมสัมมนาย้อนหลัง : https://youtu.be/uvFcmmbtKhI

ประวัติผู้บรรยาย:

ดร. Liu Chun-Eng

แพทย์กองโรคติดเชื้อโรงพยาบาล Changhua Christian

ดร. Liu Chun-Eng เป็นแพทย์ที่เข้าร่วมในแผนกโรคติดเชื้อโรงพยาบาลคริสเตียนหัวชาง (CCH) เขาเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองโรคติดเชื้อตั้งแต่ปี 2553 ถึงปี 2561

ผลงานทางด้านวิชาการที่สำคัญของดร. หลิว ได้แก่ การรักษาเอดส์และไวรัสตับอักเสบรวมถึงโรคติดเชื้อจากแบคทีเรียไวรัสและเชื้อโรคอื่น ๆ หัวข้อการวิจัยของเขาเกี่ยวกับการรักษาเอดส์และไวรัสตับอักเสบได้รับการตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำเช่น “Hepatology” และ “Clinical Infectious Diseases” 

ภาพรวมของเนื้อหา:

โรงพยาบาล Changhua Christian (CCH) เป็นระบบการดูแลสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวันตอนกลางซึ่งตอนนี้กำลังดูแลผู้ป่วย COVID-19 หลายรายที่ได้มาตรฐานสูงสุดในการป้องกันและรักษา ในหัวข้อนี้ จากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ ดร.หลิวจะเปิดเผยว่า CCH ตอบสนองต่อ COVID-19 อย่างไรรวมถึงนโยบายในการจัดการกับการติดเชื้อในโรงพยาบาลและในชุมชนรวมถึงการร่วมมือกับศูนย์บัญชาการโรคระบาดกลาง (CECC) ของสาธารณสุข.