S09 การสัมมนาทางเว็บวันที่ 19 สิงหาคม: การแพทย์แผนโบราณและการแพทย์ทางเลือกมีผลในการป้องกัน COVID-19 หรือไม่?

ข้อมูลการสัมมนาผ่านเว็บ:

ผู้บรรยายที่ 1:

 

นพ.ดร. Su Yi-Chang

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการแพทย์จีนแห่งชาติ

MoHW ไต้หวัน

ผู้บรรยายที่ 2:

นพ.ดร. Huang Sung-Yen

ผู้อำนวยการแผนกการแพทย์แผนจีน

CCH ไต้หวัน

ผู้บรรยายที่ 3:

นพ.ดร. ขวัญชัย วิศิษฐานนท์

ผู้อำนวยการแพทย์แผนไทย

DTAM, MoPH, ประเทศไทย

ภาพรวมของเนื้อหา:

โรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) กลายเป็นโรคระบาดอย่างรวดเร็วซึ่งก่อให้เกิดวิกฤตสุขภาพโลกในปัจจุบัน ยกเว้นยาและวัคซีนเฉพาะที่อยู่ระหว่างการพัฒนา นวัตกรรมใด ๆ ทั่วโลกรวมถึงยาแผนโบราณและยาทางเลือกกำลังค้นหาวิธีการรักษาที่เป็นไปได้สำหรับ COVID-19

ในการสัมมนาครั้งนี้เราเชิญวิทยากรจากไต้หวันและไทยมาแบ่งปันการวิจัยทางวิชาการและแนวปฏิบัติของคลินิกในการแทรกแซงยาแผนโบราณเกี่ยวกับการป้องกัน COVID-19 วิทยากร ได้แก่ นพ. ซูยี่ฉางผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการแพทย์แผนจีนแห่งชาตินพ. หวางสูงเย็นผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์แผนจีน CCH และนพ. ขวัญชัยวิษฐานนท์ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนโบราณและการแพทย์ทางเลือก MoPH Thailand. ยินดีต้อนรับเข้าร่วมกับเรา!